Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A DDSWEB Kft.
Adatvédelemi és adatkezelési tájékoztatója
(GDPR szerinti)

A DDSWEB Kft. számára személyes adatok védelme és biztonsága kiemelten fontos érték, ezért a modern adatvédelmi ajánlásokat alkalmazva a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók személyes adatait.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk és fejlett adatbiztonsági megoldásokat használva védjük a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

DDSWEB Kft. honlapjához kapcsolódó frissített (GDPR szerinti)
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójának letöltése (v1.0)
 

A jogszabályok alapján bármely információ személyes adatnak minősül, amely alapján Ön („érintett”)  közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy azonosítható. Ilyen adat például a neve, email címe, lakcíme.

Az a természetes vagy jogi személy vagy szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ezért abban az esetben, ha a honlapunk egyik online űrlapját kitölti cégünk adatkezelőnek minősül és például a kapcsolatfelvétel érdekében kezelheti az Ön által megadott személyes adatokat.

Az a természetes vagy jogi személy vagy szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása céljából cégünk  adatfeldolgozót vesz igányb. Ilyen például a Posta vagy egy futárszolgálat, amely csak neve és címe ismeretében tudja kézbesíteni a levelet.

A DDSWEB Kft. adatvédelmi és adatkezelési folyamatai az európai és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal, így különösen a GDPR rendelettel  és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvénnyel összhangban vannak, ezzel biztosítva a személyes adatok védelmét.
A DDSWEB Kft. honlapjához kapcsolódó frissített (GDPR szerinti) Adavédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját innen tudja letölteni.

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Ilyen kérdés esetén forduljon hozzánk, az adatkezeles@ddsweb.hu email címen.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetőek.

HotJar használata

Annak érdekében, hogy a Webhelyet felhasználóink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a Webhely látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out

Google Analytics használata

A Webhely alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővéteszik a Webhely használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a Webhely Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a Webhely Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldal használatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en